Användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt webbplatsen på https://nordickamagra.shop, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddad av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

2. Använd licens

 • Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Nordickamagras webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  • modifiera eller kopiera materialet;
  • använda materialet för alla kommersiella ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  • försöka dekompilera eller omvandla programvara som finns på Nordickamagras webbplats;
  • ta bort upphovsrätt eller andra äganderätt från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.

   

 • Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Nordickamagra när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller när licensen har upphört måste du förstöra allt nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

 • Materialet på Nordickamagras webbplats tillhandahålls på en ” befintlig ” basis. Nordickamagra lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig härmed och negerar alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 • Nordickamagra garanterar inte heller eller gör några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Nordickamagra eller dess leverantörer är under inga omständigheter ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på Nordickamagras webbplats, även om Nordickamagra eller en Nordickamagra-auktoriserad representant har muntligen eller skriftligen underrättats om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.

5. Noggrannhet hos material

Materialet som visas på Nordickamagras webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Nordickamagra garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Nordickamagra kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Nordickamagra förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Nordickamagra har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Nordickamagra godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Modifieringar

Nordickamagra kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Steinbeisweg 24, 74523 Schwabish Hall, Tyskland och du underkänner dig oåterkalleligt den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller platsen.